Bøsse dating Egedal

Brint-ilt komplekser i krystallinsk silicium: Der ønskes en grundig diskussion af egenskaberne af brint-ilt komplekser i krystallinsk silicium baseret på egne eksperimentelle undersøgelser.Rapporten skal indeholde en introduktion til emnet med gennemgang af relevant litteratur samt en kort motivering for valg af emne.Indre bremsestråling efterfølgende elektronindfangning i 55 Fe og 125 I: Eksempler på anvendelsen af Ge-detektorer til måling af spektre af lavenergetisk Indre Bremsestråling (IB) i kernehenfald.I forbindelse med korrektion og udfoldning af IB-spektre fra egne målinger belyses specielt forholdene omkring absorptions- og responsfunktioner Halostrukturen optræder i visse meget neutronrige eller protonrige kerner: Gennemfør skematiske beregninger for de simpleste af disse, de såkaldte to-partikel systemer, og diskuter systemernes generelle egenskaber.Udfra nøjagtige målinger af energien af den udsendte channelingstråling kan materialeegenskaber bestemmes.

Endelig skal de opnåede eksperimentelle resultater præsenteres og diskuteres.

Der ønskes desuden frestillet et PC-program til opsamling og analyse af "deep level transient spectroscopy" data Der ønskes en redegørelse for den af eksaminanden gennemførte eksperimentelle undersøgelse af de kontinuerte elektronspektre fra kollisionsprocesserne Li - Ne, Na - Ne og Ne - Ne i energiområdet 1 - 60 ke V, samt en analyse af spektrene med henblik på at opnå information om den dominerende ionisationsmekanisme Der ønskes en redegørelse for egne eksperimentelle undersøgelser af ionisering i kollisioner mellem simple multiplet ladede ioner med Me V energier og lette atomer: Der lægges særlig vægt på elektron-spektroskopiske målinger af såkaldte "binary encounter" elektroner.

De opnåede resultater ønskes sammenlignet med resultater fra tilsvarende eksperimenter og teoretiske modeller Der ønskes en eksperimentel undersøgelse af Se ionimplanteret i In P enkeltkrystaller efterfulgt af "rapid thermal annealing": Der skal især lægges vægt på undersøgelser af sammenhængen mellem residuelle defekter og elektrisk aktivitet som funktion af implantationstemperatur og udglødningsparametre Detektering af 10Be med accelerator masse spektrometri: Der ønskes en kort introducerende beskrivelse af produktion og anvendelser af de kosmogene isotoper 10Be og 14C.

Ionisering ved positron - atom stød.: Der ønskes en eksperimentel bestemmelse af det totale tværsnit for enkeltionisering af H2, He, Ne, Ar og Xe ved stød med positroner.

Desuden skal sandsynligheden for dobbelt ionisering undersøges.

Leave a Reply